Druhy pracovních poměrů aneb jak zaměstnávat a neprodělat na tom balík - Zápecová Financial

Druhy pracovních poměrů aneb jak zaměstnávat a neprodělat na tom balík

Když e-shop roste, je třeba začít i postupně řešit první zaměstnance. Lze ale zaměstnávat vícero způsoby. Víte, na kolik vás přijdou? Pojďte se podívat na modelové příklady.

Když e-shop roste, je třeba začít i postupně řešit první zaměstnance. Lze ale zaměstnávat vícero způsoby. Víte, na kolik vás přijdou? Pojďte se podívat na modelové příklady.

Pracovní smlouva

První možnost, jak někoho zaměstnat, je na pracovní smlouvu. Pracovní smlouva může být na dobu určitou i na dobu neurčitou. 

Pracovní smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na 3 roky. Zaměstnavatel ji poté může maximálně dvakrát prodloužit. U pracovní smlouvy na dobu neurčitou se standardně sjednává dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou může případně využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Při zaměstnávání na základě pracovní smlouvy je třeba ve smlouvě sjednat počet dní placené dovolené. Délka dovolené dle § 213 zákoníku práce za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny.

Minimální mzda, za kterou můžete pracovní smlouvu při plném úvazku uzavírat, činí 16 200 Kč. Zaměstnavatel z hrubé mzdy odvede 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za zdravotní pojištění. Dále se z hrubé mzdy strhne zaměstnanci dalších 11 % za pojištění a daň z příjmu. Pojďme si to ukázat na příkladu.

Zdanění na základě pracovní smlouvy při minimální mzdě pro zaměstnance bez dětí a bez dalších individuálních slev (např. sleva ZTP/P).

Výše hrubé mzdy činí 16 200 Kč

 • na sociálním pojištění zaplatí zaměstnanec 1 053 Kč
 • na zdravotním pojištění zaplatí zaměstnanec 729 Kč
 • zaměstnavatel odvede za zaměstnance ještě dalších; 5 476 Kč na soc. a zdravotním pojištění.

Při podepsání prohlášení poplatníka, bude sleva na dani vyšší jak 15 % daň a daň ze mzdy nebude stržena.

Takto mzda zaměstnance zaměstnavatele vyjde na 21 676 Kč a na účet zaměstnance přijde 14 418 Kč.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Další možnost, jak zaměstnávat, je dohoda o provedení práce. Dohodu o provedení práce upravuje § 75 zákoníku práce. U dohod o provedení práce je třeba dodržet limit 300 hodin za rok, což je maximální počet hodin, který může zaměstnanec na základě této dohody odpracovat.

Výhodou této dohody je,  že při výdělku do limitu 10 000 Kč se z odměny neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Pokud ale není zaměstnanec osoba, za kterou je plátcem pojištění stát, musí si zdravotní pojištění odvádět zaměstnanec sám jako OBZ. Další změnou od pracovního poměru je dovolená – při tomto smluvním poměru není zákonem stanovena. Výpovědní lhůta je stanovena na 15 kalendářních dnů. Vypovědět dohodu o provedení práce může zaměstnanec i bez udání důvodu, avšak písemnou formou. Stejnou možnost má i zaměstnavatel.

Zdanění u DPP do limitu – zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka.

Hrubá mzda: 10 000 Kč

 • Sociální a zdravotní pojištění: 0 Kč
 • Daň z příjmu: 0 Kč (sleva na dani je vyšší jak daň, nic se tedy nestrhává)

Takto mzda zaměstnance zaměstnavatele vyjde na 10 000 Kč a na účet zaměstnance přijde 10 000 Kč.

Prohlášení poplatníka lze mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy Váš zaměstnanec má již podepsané prohlášení jinde, nemůže ho podepsat u Vás a nemůže tak uplatnit slevu na poplatníka. Zdanění bude v tomto případě vypadat následovně:

Zdanění u DPP do limitu – zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka.

Hrubá mzda: 10 000 Kč

 • Sociální a zdravotní pojištění: 0 Kč
 • Daň z příjmu: 1 500 Kč

Takto mzda zaměstnance zaměstnavatele vyjde na 10 000 Kč a na účet zaměstnance přijde 8 500 Kč.

Při překročení limitu je ze mzdy počítáno soc. a zdravotní pojištění stejně jako při výpočtu mzdy na základě pracovní smlouvy.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Další smluvní poměr,  který lze uzavřít, je dohoda o pracovní činnosti, která se řídí § 76 zákoníku práce. DPČ není limitováno 300 h za rok, má ale limit max. 20h za týden.

V případě, kdy sjednaný příjem činí méně než 3 500 Kč měsíčně,  jedná se tzv. o zaměstnání malého rozsahu. To znamená, že odvody na soc. a zdravotním pojištění  se neodvádí z dohod, kde je měsíční odměna nižší jak 3 500 Kč. Pozor si však musí dát osoby, za které neodvádí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát. Zdravotní pojištění si pak musí hradit samy, jako osoby bez zdanitelných příjmů – OBZ.

Ukážeme si výpočet mzdy při minimální částce pro odvody s podepsaným prohlášením poplatníka.

Hrubá mzda: 3 500 Kč

 • na sociálním pojištění zaplatí zaměstnanec 228 Kč
 • na zdravotním pojištění zaplatí zaměstnanec 1 872  Kč (Zdravotní pojištění se zde počítá z minimální mzdy – tj. 16 200 Kč.)
 • zaměstnavatel odvede za zaměstnance ještě dalších 1 183 Kč na soc. a zdravotním pojištění.
 • odvod daně z příjmu bude 0 Kč – jelikož sleva na poplatníka je vyšší jak daň

Takto mzda zaměstnance zaměstnavatele vyjde na 4 683 Kč a na účet zaměstnance přijde 1 400 Kč.

 Souběh DPP a DPČ

Je možné využít souběh DPP a DPČ do limitu. Pokud uzavřete se zaměstnancem DPP a udržujete limit 10 000 Kč za měsíc, je možné s ním uzavřít i DPČ a udržovat zde limit 3 500 za měsíc, má to ale svá pravidla. Při souběhu dohod, je třeba dbát na to, aby každá dohoda, byla sjednána na odlišný druh činnosti. Také je třeba vést evidenci pracovní doby pro každou dohodu a výkon činnosti zvlášť. 

Souběh DPP a DPČ s podepsaným prohlášení poplatníka

Hrubá mzda: 13 500 Kč

Sociální a zdravotní pojištění: 0 Kč

Daň z příjmu: 0 Kč (sleva na dani je vyšší jak daň, nic se tedy nestrhává)

Takto mzda zaměstnance zaměstnavatele vyjde na 13 500 Kč a na účet zaměstnance přijde 13 500 Kč.

Je třeba si uvědomit, že limity pro odvody pojistného i minimální mzda se každý rok mění. Proto je tento článek platný pro rok 2022.

Sdílejte článek na:

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář