Novela zákona o DPH: sněmovna schválila zvýšení limitu pro registraci - Zápecová Financial

Novela zákona o DPH: sněmovna schválila zvýšení limitu pro registraci

A je to tady. Poslanecká sněmovna schválila zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH. Co všechno se s platností od 1. 1. 2023. změní?

A je to tady. Poslanecká sněmovna schválila zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH. Změny se týkají i “paušalistů” a zasahují i do zákonů o sociálním a zdravotním pojištění. Novela bude platná od 1. 1. 2023 a podnikatelům má ve výsledku ulevit od papírování. Co všechno se ale změní?

Obsah článku:

Kdo je plátcem DPH?

Pojďme si připomenout, kdy má podnikatel vůbec povinnost se registrovat k DPH. Doposud musel plátce DPH splňovat tyto podmínky:

 • mít sídlo v tuzemsku, tudíž v ČR,
 • jeho příjmy nesměly za posledních 12 měsíců (po sobě jdoucích) přesáhnout 1 milion Kč.

Pokud se stanete plátcem DPH ze zákona, podnikatel se pak automaticky stává plátcem následující měsíc, po měsíci, kdy stanovený limit svých příjmů překročil.

Pokud vás obecně o tématu DPH zajímá více informací, určitě si přečtěte:

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Ale zpět k tématu. Co zahrnuje “nový daňový balíček”:

 1. zvýšení limitu k registraci k DPH se zvýší z 1 milionu na 2 miliony Kč, 
 2. zvýšení limitu úhrnu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně z příjmů na 2 miliony Kč,
 3. možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu méně než 2 miliony korun,
 4. placení paušální daně a odvodů povinných záloh na “sociální” a “zdravotní” jednou fixní měsíční částkou.

Co vedlo ke změnám

Poslanecká sněmovna se domnívá, že novela zákona o DPH ulehčí podnikatelům (OSVČ) se starostmi s otravnou byrokracií. Dalším důvodem je i podle ministra financí Zbyňka Stanjury i fakt, že se limit od vstupu ČR do EU navzdory inflaci nijak nezměnil. Zároveň se chystají mnohem přísněji kontrolovat obcházení či neplacení daní.

Zvýšení limitu členským státům EU

Zvýšení limitu podporuje sama EU. Členským zemím chce zavést zvýšení od roku 2025, z 35 000 € na 85 000 €.

„Při aktuálně vysoké inflaci považuji navýšení limitu na 2 miliony korun za ještě důležitější. Očekáváme, že příští rok by se díky tomu mohlo k paušální dani nově přihlásit až 30 tisíc živnostníků.

Zbyněk Stanjura – ministr financí

Tři pásma paušální daně

Změna se týká i podnikatelů přihlášených k paušálnímu režimu odvodu daně. Počet paušalistů se výrazně zvýšil, proto nebude měsíční paušální záloha pro všechny stejná. Pro zachování určité daňové spravedlnosti celého systému se zavedou 3 pásma, která budou odvozená:

 1. primárně z výše příjmů
 2. a sekundárně z výdajového paušálu.

První pásmo se má týkat většiny paušalistů, těch, jejichž roční příjmy:

 • méně než 1 milion Kč
 • dosahující 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem a příjmy do 1,5 mil. Kč.
 • dosahují 2 miliony Kč s 80% uplatnitelným výdajovým paušálem

Pro většinu OSVČ se tak nic nemění. Odhaduje se, že paušální zálohy se zvýší zhruba o 300 Kč. Jaká bude skutečná výše zálohy se každému paušalistovi vypočítá až z výše zdravotního a sociálního pojištění a vývoje průměrné hrubé mzdy za rok 2022. 

Druhé pásmo je určené zejména pro OSVČ s ročními příjmy:

 • do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, 
 • a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. 

Paušalisté spadající do druhého pásma budou od nového roku platit měsíční zálohu ve výši 16 000 Kč.

Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ty pak čeká fixní měsíční záloha 26 000 Kč měsíčně.

„Obecně platí, že paušální daň je nabídka od státu a je zcela na dobrovolném rozhodnutí každého živnostníka, zda ji využije, nebo ne”.

Zbyněk Stanjura – ministr financí

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023

Změna se má týkat i mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině. Počítá i s negativním vlivem na mimořádné odpisy majetku pořízeného v době covidové pandemie.

Majetek zařazený v první odpisové skupině půjde odepsat bez přerušení za období 12 měsíců, standardně šlo do 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, oproti původním 5 rokům. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Osvobození bytových domů od daně z bezúplatných převodů podílů 

Novela zákona chystá zpětně osvobodit bytová družstva (případně další subjekty) od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. 

Půjde o bytové domy vystavené v letech 1995-2007 s podporou Státního fondu rozvoje bydlení nebo programu podporující výstavbu nájemních bytů. Domy, u kterých se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo. 

Dnes by, s ohledem na aktuální tržní ceny nemovitostí, daňová povinnost z toho převodu mohla přesáhnout i hodnotu v minulosti poskytnuté dotace, což odporuje smyslu tehdejší podpory dostupného bydlení.

Další navrhované daňové úpravy

V novele zákona o DPH se dále upravuje:

 • snížení pokut za pozdní podání kontrolního hlášení – pro fyzické osoby, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. 
 • a dále prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášenína 17 dnů od doručení výzvy FÚ do datové schránky.

Od 1. ledna 2023 se rozšíří i okruh osob, kterým se datová schránka zřizuje automaticky ze zákona. Podle novely daňového řádu také nemusí podávat daňové přiznání i nepodnikající fyzické osoby.

Jakých zákonů se novela zákona o DPH dotýká

Návrh zákona novelizuje několik stávajících zákonů, jmenovitě jde o:

Novely jednotlivých zákonů se týkají daní a jejich správy a všechny spolu věcně souvisí. Předložení novely změn všech zákonů do jednoho právního předpisu má výrazně zjednodušit orientaci a více zpřehlednit plánované změny všem daňovým subjektům.

zdroje: 

www.mfcr.cz

zakonyprolidi.cz

Sdílejte článek na:

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář