Volejte: Pondělí- Pátek: 8:00 - 18:00
info@zapecova.cz+420 733 284 824

Kdy se stát plátcem DPH a kdy Identifikovanou osobou?

7 října, 2020
Kristýna Zápecová

Do konce roku 2012 se neplátce DPH mohl stát z různých důvodů „pouze“ plátcem DPH. Od roku 2013 je situace jiná, může se stát i tzv. identifikovanou osobou.

Nejdříve si řekneme, co vůbec znamená být identifikovanou osobou. Jedná se o osobu povinnou k dani, ale neplátce DPH. A nebo o právnickou osobu (neplátce DPH), pokud pořizuje zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem daně.

Kdy se jako neplátce DPH můžete stát osobou povinnou k dani?

1) Pozor na Google AdSense, Google Ads a Facebook!

Pokud přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která není v tuzemsku usazena. Tzn. pokud využíváte nějakou formu online reklamy, jednoduše se dostanete do situace, kdy máte faktury od Facebooku či Google. U těchto faktur platí režim reverse charge -> tzv. přenesená daňová povinnost. Co to znamená? Jste povinni u těchto faktur vyměřit a odvést DPH.

2) Poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, která je v jiném státě EU osvobozena od DPH). 

Vysvětlíme si na paní Vomáčkové... Paní Vomáčková je neplátce DPH a poskytuje překladatelský služby. Pro zahraniční firmu – plátce DPH v Německu, přeložila článek. Místo plnění je v tomto případě v Německu. Protože paní Vomáčková, která je neplátce DPH, poskytla službu s místem plnění v jiném státě EU, podle § 9 odst. 1 je povinna se registrovat jako osoba povinná k dani. Nestává se plátcem DPH!

3) Pozor na limit při pořizování zboží ze zahraničí!

Pokud jste neplátce DPH a pořizujete zboží z jiného členského státu, zapamatujte si číslo 326 000 Kč bez DPH. Jedná se o limit, při jehož překročení se stáváte Identifikovanou osobou.

Pokud hledáte účetní, která Vám s tím vším pomůže, neváhejte mě kontaktovat.

Čím se liší identifikovaná osoba od plátce DPH

  • Jako identifikovaná osoba se chováte v tuzemsku jako neplátce DPH. Takže i svým zákazníkům na e-shopu prodáváte zboží bez DPH.  
  • Na rozdíl od plátce DPH nemusíte přiznání k DPH podávat každý měsíc. Podáváte ho pouze za měsíc, ve kterém vám vznikla povinnost přiznat daň.
  • Na rozdíl od plátce DPH nemusí identifikovaná osoba podávat kontrolní hlášení.
  • V neposlední řadě oproti plátci DPH má identifikovaná osoba podstatnou nevýhodu. Nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, pouze DPH vykazuje a odvádí. Ovšem vždy si může identifikovaná osoba podat žádost a stát se plátcem DPH dobrovolně.

Plátce DPH dle zákona

Plátcem DPH se stanete, pokud váš obrat za posledních 12 kalendářních měsíců překročil 1 mil. Kč.  Do obratu se ale nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

Pokud se stanete plátcem DPH ze zákona, stáváte se plátcem od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jste překročili obrat. Takže pokud obrat překročíte 20. února, plátcem DPH se stanete od 1. dubna. Což je i datum, od kterého musíte začít fakturovat s DPH.

Kdy podat přihlášku k registraci?

Přihláška k registraci se podává do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste překročili obrat. Přihlášku lze vyplnit a podat on-line na stránkách finanční správy.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci od začátku svého podnikání, mohou uplatnit DPH na vstupu dodatečně. Toto lze však pouze v prvním podaném přiznání. Podnikatelé zde mohou nárokovat odpočet DPH u plnění nakoupených v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stali plátci.

Povinnosti plátce DPH

  • Jako plátce musíte každý měsíc podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Nic na tom nemění ani situace, kdy jste v daném měsíci nevykonávali svou činnost. Přiznání musíte podat, i kdyby bylo nulové.
  • Musíte vést evidenci pro účely DPH.
  • Doklady musíte archivovat 10 let.
  • Vaše doklady musí splňovat jisté náležitosti.

Domluvte si se mnou nezávaznou konzultaci

Pokud hledáte schopnou účetní, neváhejte mne kontaktovat.
NAPSAT SI O TERMÍN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zápecová financial

GDPR

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram