Změny v zaměstnávání DPP a DPČ platné od 1.10.2023 - Zápecová Financial

Změny v zaměstnávání DPP a DPČ platné od 1.10.2023

Od 1. října 2023 platí nová pravidla o informacích při zaměstnávání na DPP a DPČ. O jaké změny se jedná a jak postupovat?

Upozorňujeme na změny u DPP a DPČ, účinné od 1.10.2023

Změny v právu na informace u DPP a DPČ (§§ 77a – 77b)

Právo na informace se zhmotnilo i do DPP a DPČ (dále jen „Dohody“).

Aktuální penzum informací, o kterých musí zaměstnavatel informovat ve smlouvě nebo písemně do sedmi dnů, je o:

 • názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
 • bližší označení druhu a místa výkonu práce,
 • postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o oběhu a délce výpovědní doby,
 • odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 • předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3,. To se týká především DPČ, které mohou pracovat v maximálním týdenním rozsahu 20 hodin. Jelikož je však jasné, že není každý týden stejný, existuje tzv. vyrovnávací období, v rámci kterého se toto posuzuje.
 • rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
 • kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv
 • orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance

Splnění povinnosti by měl být schopen zaměstnavatel prokázat, pokud by byly některé informace předávány elektronicky, je třeba, aby to bylo v tisknutelném formátu a zaměstnanec měl možnost si to uložit a vytisknout.

Rozvržení pracovní doby

Zaměstnavatel má nově povinnost oznámit zaměstnanci nejpozději 3 dny předem , rozvržení pracovní doby.

Příplatky

Zaměstnancům na DPP a DPČ nově náleží příplatky za práci v noci, o víkendu, ve ztíženém prostředí a o státních svátcích, a to ve stejné výši jako u HPP

Žádost o pracovní smlouvu

Pokud je zaměstnanec na Dohodu zaměstnán u zaměstnavatele alespoň 180 dní v rámci posledních 12 měsíců, může zaměstnavatele písemně požádat o pracovní smlouvu. Zaměstnavatel mu v takovém případě nemusí vyhovět, ale musí mu do jednoho měsíce písemně odpovědět a své rozhodnutí odůvodnit.

Žádost o odůvodnění výpovědi

Pokud se zaměstnanec na Dohodu domnívá, že dostal výpověď, protože se zákonnou cestou domáhal svých práv, má právo požadovat písemné odůvodnění své výpovědi, a to do jednoho měsíce od doručení jeho žádosti.

Zaměstnanec nemůže dostat výpověď zejména z následujících důvodů:

 • Právo na informace (viz výše)
 • Právo na rozvržení pracovní doby předem (viz výše)
 • Žádost o pracovní smlouvu (viz výše)
 • Právo na odborný rozvoj (školení, praxe, kurzy, vzdělávání, kdy, pokud je to pro účely sjednané práce, je povinen toto hradit zaměstnavatel
 • Právo na kratší pracovní dobu či žádost o výkon práce z domova (týká se především těhotných, mateřské či otcovské dovolené a péče o nemohoucí osobu).

Homeoffice

Práce na dálku je aktuálně možná pouze na základě písemné dohody. Tato dohoda má 15denní výpovědní lhůtu, kterou ale lze v rámci dohody změnit. Výpověď může být i bez důvodu.

V případě, že budou zaměstnanci na HO propláceny náhrady, musí tyto náklady zaměstnanec prokázat zaměstnavateli. Lze také sjednat paušální náhrady, na kterých se v dohodě strany shodnou.

Zdanění náhrad

Do výše určené MPSV jsou tyto náhrady nezdaněné. Pro rok 2023 je tato částka určená na 4,60 Kč za jednu započatou hodinu práce.

Nepovinnost náhrad

Pokud si strany sjednají, že náhrady zaměstnavatel hradit nebude, je toto ujednání platné.

Sdílejte článek na:

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář