Kvartální novinky: Jaké změny přináší nový konsolidační balíček? (Q1/2024) - Zápecová Financial

Kvartální novinky: Jaké změny přináší nový konsolidační balíček? (Q1/2024)

Parlament na konci roku 2023 schválil zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. konsolidační balíček. V našich kvartálních novinkách shrneme, nejdůležitější změny v daňových a souvisejících oblastech, které ovlivní zdanění našich příjmů.

Změny, které přináší konsolidační balíček v roce 2024

Většina změn, které s sebou přináší konsolidační balíček, vstoupila v platnost 1. ledna 2024. Připravili jsme pro vás video, ve kterém se dozvíte:

 • Jaké změny nastávají u dohod konaných mimo pracovní poměr
 • Jaké změny nastávají ve zdanění příjmů fyzických i právnických osob
 • Novinky ohledně sloučení snížených sazeb daně z přidané hodnoty

Podívejte se na video, díky kterému se ve změnách snadno zorientujete.

Dohody konané mimo pracovní poměr

Limit pro DPP (Dohoda o provedení práce), po jehož překročení vzniká povinnost odvodů na SP a ZP, se z původních 10 000 Kč zvyšuje na 10 500 Kč v případě, že je DPP podepsána pouze u jednoho zaměstnavatele. Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 17 500 Kč (dohody se sčítají).

Daň z příjmu FO

Vyšší, 23% sazba daně bude nově uplatněna již od 36násobku průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Pro rok 2024 to bude od částky 1 582 812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně).

Balíček znovu zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance, a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Od ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 % z původních 6,5 % .

Mění se také limit pro osvobození ostatních příjmů. Limit se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Zrušení odečitatelných položek a slev na dani

Ruší se také některé odečitatelné položky a slevy na dani. Jedná se konkrétně o: 

 • Zrušení slevy na studenta a tzv. školkovného
 • Sleva na manželku je nově podmíněna péčí o dítě do tří let
 • Zrušení odpočtu od základu daně na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 
 • Zrušení odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci

Daň z příjmů právnických osob

Změny v konsolidačním balíčku se týkají také právnických osob. 

 • Sazba daně z příjmu právnických osob se zvyšuje z 19 na 21 %
 • Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do výše 500 Kč
 • Ruší se odpočet na úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání
 • Zavádí se omezení daňové uznatelnosti výdajů při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely: Odpisy z částky nad 2 mil. Kč již nebudou daňově účinným nákladem

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Snížené sazby daně (10% a 15%) se v roce 2024 slučují do jedné, a to 12% sazby. Nově má tedy daň z přidané hodnoty pouze dvě sazby ve výši 21 % a 12 %. 

Sdílejte článek na:

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář