Volejte: Pondělí- Pátek: 8:00 - 18:00
info@zapecova.cz+420 733 284 824

DPH a vše, co o ní jako e-shopař potřebujete vědět

9 dubna, 2021
Kristýna Zápecová
DPH, ecommerce, daň z přidané hodnoty, e-shop, plátce DPH, identifikovaná osoba, podvojné účetnictví, daňová evidente.

Snad každý e-shop se dříve nebo později dostane do situace, kdy musí řešit DPH. Pro někoho může být status plátce DPH výhodný, někdo se jím musí stát dle zákona a pro někoho může být výhodné stát se identifikovanou osobou. Tak si pojďme tyto pojmy vysvětlit.

Identifikovaná osoba

Nejdříve si řekneme, co je vůbec identifikovaná osoba.  Jedná se o osobu povinnou k dani, ale neplátce DPH. A nebo o právnickou osobu (neplátce DPH), pokud pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně.

Kdy se do takové situace jako neplátce DPH můžete dostat?

Pozor na Google AdSense, GAds a Facebook

Pokud máte e-shop, s největší pravděpodobností využíváte nějakou formu online reklamy. Tak se jednoduše dostanete do situace, kdy máte faktury od Facebooku či Googlu. U těchto faktur ale platí režim reverse charge – tzv. přenesená daňová povinnost.  Co to znamená? U těchto faktur jste povinni vyměřit a odvést DPH.

Pozor na limit při pořizování zboží ze zahraničí

Pokud jste neplátce DPH a pořizujete pro svůj e-shop zboží z jiného členského státu EU, zapamatujte si číslo 326 tisíc Kč bez DPH. Jedná se o limit, při jehož překročení se stáváte Identifikovanou osobou.

Čím se liší identifikovaná osoba od plátce DPH?

 • Jako identifikovaná osoba se chováte v tuzemsku jako neplátce DPH. Takže i svým zákazníkům na e-shopu prodáváte zboží bez DPH. 
 • Na rozdíl od plátce DPH nemusíte přiznání k DPH podávat každý měsíc. Podáváte ho pouze za měsíc, ve kterém vám vznikla povinnost přiznat daň.
 • Na rozdíl od plátce DPH nemusí identifikovaná osoba podávat kontrolní hlášení.
 • V neposlední řadě oproti plátci DPH má identifikovaná osoba podstatnou nevýhodu. Nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, pouze DPH vykazuje a odvádí. Ovšem vždy si může identifikovaná osoba podat žádost a stát se plátcem DPH dobrovolně.

Plátce DPH dle zákona

Plátcem DPH se stanete, pokud váš obrat za posledních 12 kalendářních měsíců překročil 1 mil. Kč.  Do obratu se ale nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

Pokud se stanete plátcem DPH ze zákona, stáváte se plátcem od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jste překročili obrat. Takže pokud obrat překročíte 20. února, plátcem DPH se stanete od 1. března. Což je i datum, od kterého musíte začít fakturovat s DPH.

Kdy podat přihlášku k registraci?

Přihláška k registraci se podává do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste překročili obrat. Přihlášku lze vyplnit a podat online, na stránkách finanční správy.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci od začátku svého podnikání, mohou uplatnit DPH na vstupu dodatečně. Toto lze však pouze v prvním podaném přiznání. Podnikatelé zde mohou nárokovat odpočet DPH u plnění nakoupených v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stali plátci.

Povinnosti plátce DPH

 • Jako plátce musíte každý měsíc podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.  Nic na tom nemění ani situace, kdy jste v daném měsíci nevykonávali svou činnost. Přiznání musíte podat, i kdyby bylo nulové.
 • Musíte vést evidenci pro účely DPH.
 • Doklady musíte archivovat 10 let.
 • Vaše doklady musí splňovat jisté náležitosti.

Dobrovolná registrace k DPH

Plátcem DPH se můžete stát i dobrovolně. Řekněme si tedy, jak se na registraci nejlépe připravit. Přihláška se podává na příslušném tiskopise, který najdete na stránkách Finanční správy.

Mohlo by se zdát, že získat plátcovství je snadné. Přeci jen, když chce někdo dobrovolně platit daně, neměl by mu v tom stát bránit. Vzhledem ke zkušenostem, co má finanční správa s podvody v této oblasti, je skutečnost odlišná a většina dobrovolných registrací je zadržována výzvami finančních úřadů. Proto si řekneme, co k přihlášce přidat, abyste průběh registrace urychlili:

 1. Smlouva o nájmu. Pokud máte provozovnu či kancelář, smlouvu o nájmu přidejte jako přílohu k registraci.
 2. Smlouva o vedení bankovního účtu.
 3. Smlouvy s dodavateli, pokud máte nějaké uzavřené.

V případě, že vaše sídlo je virtuální, je dobré zdůvodnit správci daně, proč ke své činnosti žádnou kamennou kancelář nepotřebujete.  V tomto případě ale nezapomeňte uvést své skutečné sídlo – místo, kde budete svou činnost provádět.

Rozhodnutí o registraci k DPH

Správce daně se musí k žádosti vyjádřit do 30 dnů. V případě, že správci daně doložené dokumenty stačily, vydá rozhodnutí o registraci k DPH. Plátcem DPH se v tomto případě stáváte dnem následujícím po doručení oznámení o registraci.

Kdy se vám stát plátcem DPH nevyplatí?

 • Pokud prodáváte převážně konečným spotřebitelům – neplátcům DPH.
 • Pokud nakupujete se sníženou sazbou, ale prodáváte se základní sazbou.

Zdaňovací období

Zdaňovací období může být jeden měsíc, ale i čtvrtletí. Každý nový plátce se ale stává automaticky měsíčním plátcem.

Měsíční plátce má zdaňovací období jeden měsíc.  V takovém případě podáváte přiznání vždy do 25. dne následujícího měsíce. Takže přiznání za srpen jste povinni podat do 25. září. Do toho dne musí být i odvedena/zaplacena daň.

Pro čtvrtletní plátce je zdaňovacím období kalendářní čtvrtletí.  V takovém případě podáváte přiznání až na konci čtvrtletí, kdy i odvádíte DPH.

Jaké podmínky musíte splňovat pro změnu na čtvrtletní zdaňovací období?

 • Obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč.
 • Nejste evidováni jako nespolehlivý plátce.
 • Nejste skupinou.
 • Změnu zdaňovacího období oznámíte správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Změnu zdaňovacího období můžete oznámit pomocí daňového přiznání k DPH za prosinec, a to díky vyplnění příslušného kódu. Nemůžete ji ale provést v roce registrace k DPH ani v následujícím kalendářním roce.

Naopak pro přechod z kvartálního zdaňovacího období dle § 99a ZDPH na měsíční zdaňovací období se sleduje obrat 10 000 000 Kč, ale to za bezprostředně předcházející kalendářní rok.

Kdy mít podvojné účetnictví a co to obnáší?

Pokud jste si založili e-shop jako OSVČ, nejspíše vedete daňovou evidenci. Pokud se vám ale v podnikání daří, můžete se jednoduše dostat do situace, kdy i vy budete muset podvojné účetnictví řešit. Pokud jste se rozhodli založit si e-shop jako s.r.o., podvojnému účetnictví se nevyhnete.

Fyzické osoby vedou účetnictví, pokud:

 • jsou zapsané v obchodním rejstříku,
 • překročily obrat 25 mil. Kč za předcházející kalendářní rok,
 • spadají do zvláštního předpisu, kdy musí vést podvojné účetnictví od zahájení činnosti,
 • se pro to rozhodnou dobrovolně.

Právnické osoby vedou podvojné účetnictví vždy

Pro správné vedení účetnictví je nezbytné znát veškeré účetní principy, ovládat podvojné zápisy pro jednotlivé účetní případy, znát vymezení jednotlivých složek majetku, umět ho správně ocenit a rozumět významu jednotlivých složek aktiv a pasiv. Použití profesionálního účetního programu je v tomto případě téměř nezbytností.

Zatímco právnické osoby si vybrat nemůžou, tak OSVČ, které nevedou podvojné účetnictví, mají na výběr, jak evidovat své příjmy pro stanovení základu daně:

 • paušálními výdaji,
 • daňovou evidencí.

Paušální výdaje

Pokud jste se rozhodli uplatňovat výdaje v paušální výši, nemusíte evidovat výdaje ani majetek. Jediné, co musíte vést, je evidence příjmů a pohledávek.

Výše paušálních výdajů, kterou můžete uplatnit, závisí na druhu živnosti:

 • U řemeslné živnosti uplatňujete 80 % z příjmů, nejvýše však do částky 1 600 000 Kč.
 • U volné či vázané živnosti uplatňujete 60 % z příjmů, nejvýše však do částky 1 200 000 Kč.
 • U jiných příjmů ze samostatné činnosti uplatňujete 40 % z příjmů, nejvýše však do částky 800 000 Kč (př. lékaři, advokáti, umělci).
 • U příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku společnosti uplatňujete 30 % z příjmů, nejvýše do částky 300 000 Kč.

Daňová evidence

U daňové evidence uplatňujete své skutečné výdaje vynaložené na podnikání. Nestačí vám tedy evidovat pouze příjmy. Je třeba evidovat i veškeré výdaje, v členění potřebném pro zjištění základu daně.

Evidujete:

 • příjmy a výdaje,
 • majetek a dluhy.

Pro správné vedení daňové evidence je třeba umět správně rozdělit příjmy a výdaje na daňové a nedaňové. Správně počítat odpisy, správně ocenit a evidovat majetek… Daňová evidence je založená na peněžní bázi, nesleduje tak výnosy a náklady, ale pouze příjmy a výdaje. Tudíž neposkytuje systémový a ucelený přehled hospodaření.

Konkrétní forma vedení daňové evidence není zákonem daná. OSVČ se tedy může rozhodnout, zda bude používat Excel, papírovou podobu, nebo zda si pořídí účetní program. Pokud ale potřebujete sledovat pohyb majetku a zásob, použití účetního programu doporučuji.

Potřebujete s účetnictvím pomoct? Ráda se vám budu věnovat formou konzultací nebo si vezmu celé vaše účetnictví rovnou na starost. Prohlédněte si mé účetní služby.

Domluvte si se mnou nezávaznou konzultaci

Pokud hledáte schopnou účetní, neváhejte mne kontaktovat.
NAPSAT SI O TERMÍN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zápecová financial

GDPR

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram