Kompenzační bonus pro s.r.o. i u vašeho Finančního úřadu - Zápecová Financial

Kompenzační bonus pro s.r.o. i u vašeho Finančního úřadu

Od 28. května mohou malé společnosti s ručením omezením žádat o kompenzační bonus v celkové hodnotě až 44 500 Kč na společníka. Máte na něj nárok?

Od 28. května mohou malé společnosti s ručením omezením žádat o kompenzační bonus v celkové hodnotě až 44 500 Kč na společníka.

Jaké společnosti mohou o bonus žádat?

Žádat mohou společnosti, které nemohly z důvodu šíření koronaviru nebo opatření vlády vykonávat svou činnost nad obvyklou míru.

Ptáte se, co si pod tímto pojmem představit?

  • Společnosti , které musely omezit provoz či úplně uzavřít provozovny.
  • Společnosti, po jejichž výrobcích či službách byla omezená poptávka.
  • Společnosti, kde byli společníci v karanténě nebo se museli starat o dítě a nemohli tak vykonávat svou činnost.

Nárok na bonus mají společnosti s ručením omezením, které mají nejvýše 2 společníky, jejichž podíl není představován kmenovým listem. O bonus nežádá společnost, ale její společníci.

U rodinných společností s ručením omezením, kde jsou více jak dva společníci, ale jsou členy jedné rodiny, mohou žádat o finanční bonus všichni.

Pokud hledáte účetní, která Vám s tím vším pomůže, neváhejte mě kontaktovat.

Jaké další podmínky musíte splnit?

Vaše společnost  musí mít za rok 2019 minimální obrat ve výši 180 000 Kč, či musí být předpoklad takového obratu v roce 2020, 2021. Musíte být aktivním společníkem k 12. březnu 2020. Dále stejně jako u Pětadvacítky určené pro OSVČ nesmíte být zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění s výjimkou zaměstnání v dané společnosti například jako jednatel. Nesmíte čerpat kompenzační bonus pro OSVČ ani tzv. kurzarbeit.

A v neposlední řadě, pokud Vám vzniká nárok na bonus ve více společnostech, můžete ho čerpat jen jednou za jednu společnost.

Jak o bonus zažádat?

Žádost najdete zde na stránkách Finanční správy.

Žádá se na základě čestného prohlášení. V interaktivním formuláři vyplníte údaje o Vaší společnosti a následně své osobní údaje. Po vyplnění žádosti se Vám vygeneruje formulář s čestným prohlášením, který stačí podepsat a poslat.

Tuto žádost můžete poslat svou datovou schránkou, e-mailem, poštou , ale může ho za vás podat svou datovou schránkou i vaše účetní či daňový poradce.

Sdílejte článek na:

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář